ANUNCIO OBRAS: AMPLIACIÓN DA CASA DA CULTURA

Ponse en coñecemento de tódolos interesados que está aberto o prazo da presentación de ofertas para tomar parte no procedemento de contratación da obra "Ampliación da Casa da Cultura de Viana do Bolo para Biblioteca Municipal". A documentación e demais información está á disposición no perfil do contratante. O prazo remata o 1 de agosto de 2019 ás 14:30h.