ASFALTADO DAS RÚAS MARÍA PITA E TOURAL EN VIANA DO BOLO

Este Concello aprobou o proxecto técnico das obras de asfaltado das rúas María Pita e Toural en Viana do Bolo, estando aberto o proceso de licitación das mesmas ata o 15 de maio de 2019.

O Expediente completo está á disposición dos interesados no Perfil do Contratante.