COBERTURA INTERINA DE VACANTE DA PRAZA DE OPERARIO/A ELECTRICISTA

 

BASES XERAIS DA CONVOCATORIA PARA CUBRIR INTERINAMENTE A PRAZA DE OPERARIO/A DE ELECTRICIDADE

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DENDE O 21 DE FEBREIRO ATA O 7 DE MARZO (ÁMBALAS DÚAS DATAS INCLUSIVE)