ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS

 

ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS

 

Información pública no B.O.P, con data 07-08-2018, da aprobación inicial da Ordenanza Xeral de Subvencións