CONVOCATORIA SESIÓN CONSTITUTIVA DA CORPORACIÓN MUNICIPAL E ELECCIÓN DE ALCALDE

EDICTOELECCIONALCALDIA