MOCIÓN ALCALDÍA SOBRE A ANULACIÓN E PECHE DO REXISTRO DA PROPIEDADE DE VIANA DO BOLO

Moción Alcaldía sobre a anulación e peche do Rexistro da propiedade de Viana do Bolo