Publicación no BOP das puntuación obtidas nas probas de valoración para a praza vacante de Secretaría-Intervención

ordenanza

Puntuacións dos/as aspirantes participantes no proceso de selección para a cobertura por persoal interino do posto de Secretaría

secretaria10

Publicación no BOP da Lista Definitiva da Praza de Secretario/a Interino

Publicación do BOP

Puntuacións dos aspirantes participantes no proceso de selección de persoal para as brigadas de extinción e prevención de incendios

Puntuacións dos aspirantes que participaron no proceso de selección de persoal para as brigadas de extinción e prevención de incendios 2016 

Puntuacións dos aspirantes participantes no proceso de selección de persoal para chófer de vehículo motobomba

Puntuacións dos aspirantes que participaron no proceso de selección de 3 chóferes de vehículo motobomba na extinción de incendios no ano 2016

Relación definitva de aspirantes admitidos e excluídos para a contratación de 3 conductores de camión motobomba

Relación definitva de aspirantes admitidos e excluídos para a contratación de 3 conductores de camión motobomba 

Subcategorías