Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos de participación en programas municipais para actividades deportivas e musicais

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos de participación en programas municipais para actividades deportivas e musicais 

Listaxe definitiva de persoal docente, directivo e de apoio administrativo e o alumnado-traballador do Obradoiro de Emprego

Listaxes definitivas Obradoiro de Emprego 

Adxudicación definitiva obras "Adecuación e reforma da Casa Consistorial"

Adxudicación definitiva obras "Adecuación e reforma da Casa Consistorial"

Listaxes provisionais de persoal docente, directivo e de apoio administrativo e o alumnado-traballador do Obradoiro de Emprego

Listaxes provisionais Obradoiro de Emprego 

Subcategorías