Noticia
  • Lack of access rights - File '/images/Noticias/LUDOTECA2016.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/Noticias/LUDOTECA2016.jpg'

Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos para a contratación de 2 Brigadas de prevención, vixilancia e defensa contra incendios

Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos 

Publicación do BOP da Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos para o posto de Secretaría do Concello de Viana do Bolo

secretaria1       secretaria2

Relación provisional de aspirantes para praza de Secretaría

Relación provisional de aspirantes para a praza de Secretaría 

Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos para a contratación de 3 conductores de camión motobomba

Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos para a contratación de 3 conductores de camión motobomba

Ludoteca de Verán 2016

LUDOTECA2016

Relación de aspirantes seleccionados, por orde de puntuación, do proceso selectivo para a contratación de dous traballadores

RELACIÓN DE ASPIRANTES SELECCIONADOS, POR ORDE DE PUNTUACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN OFICIAL DE 1ª ALBANELERÍA E DUN PEÓN DE ALBANELERÍA 

Subcategorías